Gangbrua over E6 og Gaula koster 155 millioner kroner

foto