Gangbrua over E6 og Gaula koster 155 millioner kroner

Gangbrua over E6 er bygd av Nye Veier for Melhus kommune, og tirsdag blir den offisielt åpnet. På brua går prosjektleder Ole Gunnar Sølberg i Nye Veier. Foto: Gunn Heidi Nakrem