Vil utbedre Singsås bo- og dagsenter for tre millioner

foto