Få velger humanistisk konfirmasjon her − men flere piler peker oppover

foto