foto
84 femteklassinger  fra Hovin, Rosmælen, Høyeggen og Flå var samlet på Hovin skole. Foto: Rune Krogstad

84 femteklassinger - det ble svært jevnt

De kommer fra fire skoler, og de spiller sjakk