Støren Sportsklubb mangler 12 millioner, ber om 9,5 millioner fra kommunen