Koronatida: Melhus Røde Kors står fortsatt beredt til å hjelpe

foto