Tre barnehager i Midtre Gauldal får dispensasjon fra pedagognormen