- Dette kom som lyn fra klar himmel. Jeg er sjokkert over å ha fått bare tre ukers varsel, sier Jan Kåre Lillebudal, innehaver av bilforretninga Jan Kåres Bil i Melhus sentrum.

Risikerer tvangsmulkt

Melhus kommune har gitt Lillebudal tre ukers varsel på å pakke sammen. Hvis ikke vil han få tvangsmulkt ifølge brevet fra kommunen.

Jan Kåre Lillebudal måtte flytte bilforretninga fra Samsonmælen i 2005 da ny E6 ble bygd forbi Melhus sentrum. Kommunen ga ham dispensasjon slik at han kunne bruke ei tomt i Melhus sentrum. Tomta eies av Lilly Stendahl Resell, og festes av Melhus kjøpesenter. Sistnevnte framleier til Jan Kåre Lillebudal.

Bilforretninga holder til foran Melhus bedehus og ved siden av Idegården.

- Det paradoksale er at det var kun jeg som fikk den brutale beskjeden, og ikke eieren av tomta, sier Lillebudal.

Har et håp

Lillebudal sier at han setter sin lit til varaordfører Sigmund Gråbak (H) som er næringsansvarlig.

- Jeg har meget god dialog med varaordfører Gråbak, og jeg håper at det ordner seg slik at jeg får bli der jeg er, sier Lillebudal.

Lillebudal har i mange år solgt brukte biler, og bilforretninga har nå blitt en torn i øyet til enkelte politikere.

Estetikk

I kommunestyremøtet tirsdag ettermiddag, spurte Guro Angell Gimse (H) ordføreren om hvordan kommunen stiller seg til Jan Kåres Bil.

- Plasseringa i Melhus sentrum var ment som ei midlertidig ordning, og den har vart lenge nok. Jeg synes ikke at ei brakke er et estetisk riktig uttrykk, og den bør fjernes. Hva vil ordføreren gjøre for å avvikle dette i sentrum, spurte Gimse.

Ordfører Jorid Jagtøyen opplyste at den midlertidig dispensasjonen utløp 16.juni 2006, altså for snart åtte år siden. Området er i arealplanen avsatt til parkeringsplass.

Rådmannen har sørget for at Lillebudal fikk brev 7. mai om at han har frist til 15. juni med å rydde området. Han kan komme med kommentar, og fristen er 31. mai. Lillebudal opplyser til Trønderbladet at han vil sende klage.

Hører ikke hjemme

- Det er strengt, men vi har aldri gitt tillatelse til bilsalg. Jan Kåres Bil hører ikke hjemme i Melhus sentrum, sa ordfører Jagtøyen i sitt svar til Guro A. Gimse.

Gimse la ikke skjul på at hun var forundret over den korte fristen, og hun mener kommunen burde finne erstatningstomt.

Rådmann Roy J. Jevard sa at den som har fått dispensasjon, har krav på seg til å søke om videreføring.

- Varsel om tvangsmulkt betyr ikke at det blir det. Vi skal selvfølgelig ikke kaste ham ut. Men kommunen har ingen eksplisitte områder å tilby, sa Jevard.