Skjenketaket i Melhus har skapt mye politisk støy, og kan bli fjernet. Dette for å hindre at nyetablerte restauranter får nei til skjenkeløyve.

Rådmannen mener tida er forbi for skjenketak i Melhus, og at et skjenketak vil gi utfordringer for dem som vil etablere seg i Melhus og ønsker å servere alkohol.

Maks ni

Skjenketaket ble innført av politikere som ville begrense antall skjenkebevillinger, og øvre tak er ni. Kommunen har ifølge saksframlegget godkjent åtte faste bevillinger. I tillegg kan det søkes om såkalt ambulerende skjenkebevilling som er tillatelse til å servere/selge alkohol på en bestemt anledning som et lukket selskap.

Onsdag skal komite for helse- og omsorg se på retningslinjer for tildeling av skjenkebevillinger, og rådmannen anbefaler komiteen, som ledes av Anna Lina Mørreaunet Holm (KrF), om å fjerne skjenketaket eller øker antall skjenketillatelser det kan søkes om.

Les også: KrF vil ikke endre reglene

Ingen ledige løyver

I begrunnelsen fra rådmannen kommer det fram at det er en søker til skjenkeløyve nummer ni. Dersom denne søknaden innvilges, vil det kommende fireårsperiode ikke være noen ledige skjenketillatelser. Kommunen har vært i den situasjonen før, og søkere måtte vente på at skjenkeløyver ble ledige.

Les også: Øysand camping vil servere alkohol

Les også: Hvem skal inn på Høvdingplassen?

Slutt ved midnatt

I Melhus sentrum er det flere som har skjenkeløyver, og få av dem har servering etter midnatt. For noen har huseier satt begrensning i skjenketid fordi restauranten/kafeen er i et bygg med leiligheter. Da kan det være krav om at skjenkinga er slutt klokka 24 for å gi ro til dem som bor i bygget.