En 26 år gammel mann fra Melhus er varetektsfengslet i to uker i full isolasjon etter at han er blitt siktet for forsettlig drap. Han anket på stedet til lagmannsretten.

Lukket rettsmøte

Politiet mener at funn underveis i etterforskninga fører til at 26-åringen kan siktes for forsettlig drap på mannen i 30-årene fra Ler. Rettsmøtet ble lukket etter at politiet fikk medhold i dette, og deler av kjennelsen er unntatt offentlighet.

Siktede var tydelig på at han ikke ønsket pressen til stede verken inne i rettsbygninga eller utenfor.

Ifølge advokat Arve Opdahl var 26-åringen en kamerat av den avdøde mannen som leide en enebolig på Ler. Opdahl har opplyst til Trønderbladet at 26-åringen mener han ikke har gjort noe straffbart.

Var først vitne

26-åringen fra Melhus ble hentet inn til avhør hos politiet som vitne sist onsdag klokka 16.24, og på bakgrunn av opplysninger som kom fram i avhøret og etterforskninga, ble hans status endret til siktet. Siktelsen lyder på forsettlig drap i henhold til straffelovens paragraf 275. Både politiet og advokat Arve Opdahl har opplyst at siktede og avdøde var nære bekjente, og retten har forståelse for siktede kan føle at en siktelse for forsettlig drap kan virke tungt ut fra de opplysninger siktede har gitt om sitt forhold til avdøde som altså var en god bekjent slik advokat Opdahl beskriver det.

Påtalemyndighetene ønsket fire ukers varetekt i fullstendig isolasjon, men retten mente det ikke er grunnlag for å varetektsfengsle 26-åringen lenger enn to uker fordi mistankegrunnlaget ifølge retten, ikke står veldig sterkt slik saken står nå.

Full isolasjon

Retten har godtatt full isolasjon med brev og besøksforbud i to uker for å hindre at 26-åringen får anledning til å kommunisere med eventuelt andre involverte. Ytterligere en person er blitt pågrepet og siktet, og siktelsen lyder på grov kroppsskade med døden til følge. Denne personen er blitt satt fri, men er fortsatt siktet, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet.

Anket

Advokat Arve Opdahl sier at avgjørelsen om varetekt er anket, og at han og siktede har frist på seg til mandag klokka 13 med å gi en begrunnelse for anken. Deretter blir anken behandlet av lagmannsretten. I mellomtida må siktede sitte i varetekt. Utover det ønsker ikke Opdahl å si noe mer bortsett fra å si at forholdet mellom siktede og avdøde ikke var bestevennsforhold, men at avdøde var en god bekjent.

Silje Iren Mebust er påtaleadvokat, mens Kolbjørn Margido Lium representerer siktede. Mette Skoklefald fra Melhus er oppnevnt som bistandsadvokat for etterlattes familie.

26-åringen skulle for øvrig ha møtt i tingretten 2. februar tiltalt for å ha truet to politibetjenter og to politihøgskolestudenter med hammer og en glassflaske. Han skal ifølge tiltalen også ha sparket fastlegen og opptrådt truende på et apotek. Ifølge tiltalen skal han ha truet med å tenne på en restaurant i Melhus.

Les også: Erkjenner ikke straffeskyld

Fortsetter etterforskninga

Politiadvokat Jørgen Aunet opplyser at etterforskninga fortsetter for fullt, og at Kripos deltar i den taktiske etterforskninga. Underveis i etterforskninga skal det ifølge Aunet foretas rundspørring, og Kripos skal ta 360 graders bilder slik det ble gjort i leiligheten til Nilofer Naseri som ble drept i leiligheten sin i Melhus sentrum 28. september 2015.

Fengslingsmøtet ble holdt i Trondheim tinghus.