Fornøyd: Bestyrer Rolan Hovstad, t.v. og styreformann Oddbjørn Syrstad i Lundemo Samvirkelag & Mølle kunne smilende legge frem tilfredsstillende beretning og regnskap for sine medlemmer på årsmøtet.