Ønsker fritak: – Politikken blir ikke så viktig når noe slikt skjer