Det pågår berging av kjøretøy, på en E6-avkjøringsveg ved Kvenildundergangen i Trondheim. Starttid for hendelsen var torsdag 4. januar klokken 09.38. Beregnet sluttid er klokken 10.38.

Dette kan man se på nettsiden til Statens vegvesen, hvor det også meldes at sluttiden er usikker og kan endres.