Fant gjenstander i vegbanen. Da ble tunnelene stengt