Nesten 300 katter fra 20 forskjellige raser kan beskues under Trønderkattens utstilling på Lade lørdag og søndag.

Det kommer utstillere fra hele Norge og Sverige samt dommere fra hele Europa.

Det er også mulig å kjøpe kattunger.

Katten er Norges mest vanlige kjæledyr, og Trønderkatten er en klubb som arbeider for å vise fram kattens unike mangfold blant annet ved å arrangere utstillinger, temamøter og gi ut sitt medlemsblad. Klubben ønsker også å bevisstgjøre om hvordan en kan leve med dyr i tettbygde strøk.

RASEKATT: En burmeser. Illustrasjonsfoto