Koronaviruskrisen: - Har inntrykk av at folk respekterer hytteforbudet