- Gjenåpningen er ikke et ønske om å bruke barna som «forsøkskaniner»