- Jeg ble gjort oppmerksom på at AtB har et bøteregime mot operatører som blir forsinket, om så noen få minutter. Dette har hatt uheldige virkninger spesielt på ruten Melhus-Løvset, når det gjelder korrespondanse med andre busser. Om så rute 38 er bare ett minutter unna, så har dette regimet medført at rute 501 har kjørt videre, forteller fylkespolitiker og lokalpolitiker Guro Angell Gimse (H).

Frakjørt

Trønderbladet har skrevet om at en årsak til at det er så fullt på parkeringsplassen ved Melhus skysstasjon, er manglende korrespondanse mellom tog og buss. Flere har fortalt Trønderbladet at bussen til Løvset kjører akkurat når toget kommer til togstoppen på Melhus, og at folk ikke rekker bussen.

I fylkesutvalget tok Guro Angell Gimse opp saken i et spørsmål til fylkesordføreren. Gimse har bedt om at AtB kommer til neste fylkesutvalgsmøte for å orientere om det nye anbudet i 2019.

- Tenke selv

- Vårt anliggende er å komme bøtepraksisen til livs, da denne gir oss sjåfører som "ikke tenker selv", men som kun følger ruten ukritisk, forteller Gimse.

Gimse sier at veiarbeidene på E6 kan være en årsak til at busser blir forsinket.

Fylkesrådmannen svarte på spørsmålet fra Gimse, og bekreftet at operatørene av bussrutene kan straffes for å vente på forsinkede korrespondanser. Samtidig peker fylkesrådmannen på at de som er forsinket har ønske om at bussen venter, men at mange andre også kan bli forsinket fordi bussen blir stående og vente på andre.

- Urasjonell atferd

- Fylkesrådmannen mener generelt at dagens strafferegimer medfører et høyt fokus på kvalitet i leveransene, men samtidig kan frykt for straff medføre urasjonell atferd. I tillegg har innføringen av slike regimer medført et økt behov for advokatbistand i transportnæringen, som ikke nødvendigvis er ønskelig, heter det i svaret.

Dersom fylkestinget skal engasjere seg i spørsmålet, anbefaler fylkesrådmannen at politikerne gjør det gjennom å gi føringer for AtB. AtB er et fylkeskommunalt selskap som organiserer rutegående buss- og båttrafikk. Trønderbladet har ikke lyktes i å få en kommentar fra AtB.

Guro Angell Gimse.