Et klart flertall av spurte bedrifter i Melhus vil at Melhus skal slå seg sammen med Skaun. Også bedrifter i Skaun er for sammenslåing, men det er delte meinger om hvilken retning Skaun skal se.

Spørreundersøkelse

Det er konklusjonen daglig leder Hans Petter Øien Kvam i Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdelingene Melhus og Skaun etter ei spørreundersøkelse. Totalt 180 bedrifter i de to kommunene har svart på undersøkelsen via e-post.

Melhus

Undersøkelsen viser at 72 prosent av melhusbedriftene vil ha sammenslåing med Skaun mens 28 prosent vil at Melhus skal bestå som i dag. I Melhus fikk bedriftene to svaralternativer slik det vil i folkeavstemninga i Melhus.

Skaun

Næringslivet i Skaun er mer delt i synet på hvilken kommune Skaun bør velge. Der svarer 47 prosent Melhus, 39 prosent orkdalsalternativet og 14 prosent at Skaun bør forbli som i dag.

- Det var bra oppslutning om undersøkelsen, sier Øien Kvam.

Les også: Folkemøter i neste uke

Øien Kvam mener undersøkelsen viser at næringslivet ønsker at kommunene skal bli større.

- Jeg ser at de ønsker at de administrative miljøene skal bli større. De ønsker bedre forutsigbarhet og bedre planlegging. De fleste næringsdrivende har ikke noe forhold til kommunegrensene, sier Øien Kvam.

Øien Kvam ønsker ikke å si hva han mener om kommunesammenslåing.

Les også: Arbeiderpartiet anbefaler å stemme nei

- Jeg synes ikke det har noe med saken å gjøre. Det er imidlertid ingen tvil om at næringslivet skal bli behandlet mer forutsigbart, og det handler om næringslivets rammevilkår, forklarer Øien Kvam.

Hans oppfordring er at folk deltar i folkeavstemningene. Både Melhus og Skaun har folkeavstemning 13. juni. I Melhus blir det også anledning til å forhåndsstemme fra 1.-11. juni. Lørdag 11. juni kan en forhåndsstemme på Melhustorget, Coop Lundamo og Coop Korsveien.