Emballasjebedriften Capro er i gang med å utvide, og det betyr også at det ikke blir dagligvarebutikk på Gimse.

Det bekrefter medeier og styreformann Jon Olav Rosøy. Capro vurderte en periode å sette opp nytt industribygg på Søberg, og valgte til slutt å bygge på eksisterende lokaler på Gimse. Der har det tidligere vært matbutikk, og enkelte håpet at dersom Capro flyttet, ville det bli dagligvarebutikk igjen. Bunnpris har tidligere vurdert å etablere seg der.

- De nærmeste naboene er glad for at Capro bygger ut fordi en butikk ville ha gitt mye ferdsel, sier Rosøy.

Utbygging blir i form av et 320 kvadratmeter stort bygg. I tillegg skal eksisterende bygg oppgraderes. Rosøy sier at det bilr en forskjønnelse av området, og at containerne forsvinner.

Capro har sju ansatte, og omsatte for åtte millioner kroner i fjor. Målet i år er ni millioner kroner.

- Finanskrisa ser ut til å være mindre, og det virker som det er ny giv, sier Rosøy.