Føler seg trakassert: – Jeg tror dette er en hevnaksjon