Få søkere på lederjobben: − Men de vi har fått er gode

foto