Spyler vekk grusen - kan få bruk for den igjen

foto