Tidligere fabrikklokale er brukt til ulovlig utleie til flyktninger: – Det kom som et sjokk