foto
Gråkallen. Trondheims nest høyeste topp, 552 moh. Militært radaranlegg som óg leverer radardata til sivil luftfart. Ble, - personellmessig, - lagt ned i 2002, derfor fjernstyres anlegget fra Magerøy på Tjøme. Foto: Per Børø

Det er et stykke fra Gråkallen til Melhus

Likevel virker det nesten som i nærheten.