Opphever kommunens vedtak: Får ikke kjøre ATV til hytta likevel