Ryddet ordførerkontoret igjen. Nå er den politiske ledelsen på vei inn et annet sted