Alle skolene får flere skolestartere - bortsett fra én

foto