Løsnet hjulboltene på bilen til offentlig tjenestemann

foto