Store innsjøer med flomvann ved E6 - mer nedbør kan det bli

foto