Sør-Trøndelag Bondelag melder at en bjørn ble skutt i Midtre Gauldal på onsdag. Dette er trolig den samme bjørnen det ble gitt fellingstillatelse på i fjor, opplyser bondelaget.

Bjørnen ble skutt onsdag ettermiddag i nærheten av Singsås, forteller seniorrådgiver Anders Braa i Miljødirektoratet. Den hadde ei slaktevekt på 80 kilo, og er flere år gammel. Ifølge Braa ble denne bjørnen første gang registrert i Hedmark i 2016. Dette er en hannbjørn som Miljødirektoratet mener har oppholdt seg i Gauldalen i store deler av fjoråret.

Helikopterjakt

- Statens naturoppsyn sto for fellinga, mens Miljødirektoratet ga fellingstilatelse. Under jakta ble det brukt helikopter og utsatte poster, sier Braa.

Den skutte bjørnen er fraktet til et viltmottak i Steinkjer. Braa opplyser at det foreløpig er uklart hva som skjer med bjørnen.

Les mer om jakta

Både bondelaget og Sau og geit hadde søkt om skadefellingstilatelse, og Braa sier at Miljødirektoratet uansett ville ha satt i gang jakt for å avverge framtidig husdyrtap.

Flere sauer ihjelslått

- Det er påvist at bjørnen har tatt omtrent 20 sauer, mens det er erstattet en del flere sauer. Som regel finner en ikke alle kadavre, og bønder har fått erstattet etter en sannsynlighetsberegning, forklarer Braa.

Miljødirektoratet føler seg ganske sikre på at det er rette bjørn som er felt.

- Det ble tatt DNA-prøve av avføring og hår, og det stemmer omtrent med at det er den samme bjørnen. En prøve indikerer et annet individ også, men det tror vi er en feilmåling, sier Braa.

I vår er det funnet en rekke DNA-spor fra bjørn i Fordalen i Singsås.

Ifølge Braa er det lite grunn til å være nervøs for at det dukker opp flere bjørner med det første.

Til bondelagets nettside uttaler Frank Røym som er rovdyransvarlig i fylkesstyret i Sør-Trøndelag bondelag, at fellinga av bjørnen kan gi en beitesesong med mindre tap av husdyr enn fjorårets beitesesong i området. I fjor ble det satt i gang jakt på bjørnen etter at tre døde sauer ble funnet.

- Vi er fornøyde med at Miljødirektoratet har gitt skadefellingstillatelse slik at bjørnen nå raskt kunne tas ut mens det var snø, uttaler Røym på bondelagets nettside.

Røym forteller at det tar på for dyreeier å gå i beiteområdene å gjete og lete etter dyrene sine når en finner dem ille tilredt etter bjørneangrep.

- Det hadde vært uakseptabelt om sau, lam og dyreeiere skulle gått beitesesongen i møte med en kjent skadevolder i området, slår Røym fast.

I Midtre Gauldal er sauer og lam også angrepet av andre rovdyr som jerv, gaupe og ørn.

For fjoråret fikk dyreeiere erstatning for 158 sauer og lam drept/skadd av jerv, 21 sauer/lam drept/skadd av bjørn, 17 sauer/lam drept/skadd av kongeørn og 132 sauer/lam av uspesifisert skadevolder. I alt fikk bønder utbetalt 890.385 kroner i erstatning ifølge Rovbase.-