- Vi søkte om fellingstillatelse og fikk med en gang, sier Olav Edvin Heggvold som er leder for Soknedal beitelag og Sør-Trøndelag sau og geit.

Fant kadavre

Heggvold forteller at det ble funnet ett sauekadaver på mandag og fem på tirsdag. Fellingstillatelsen er gitt av Fylkesmannen, og gjelder i Rennebu øst for E6 og for Vindstad og Bjørgan i Midtre Gauldal. En jerv kan felles.

- Det kommunale jaktlaget i Rennebu har dratt ut, og jeg håper det kommunale jaktlaget i Midtre Gauldal også drar ut, sier Heggvold.

Heggvold sier at det er en frykt for å finne flere sauekadavre.

- Ennå er det ikke gått over hele området. Det er bare en brøkdel av sauene som er tatt inn, sier Heggvold.

Sanking

Sauebønder har planlagt å starte sankinga for fullt neste uke, men Heggvold ser ikke bort fra at enkelte besetninger kan bli hentet inn tidligere.

Heggvold opplyser at det må være en del jerv i området ettersom det er gjort mange synsobservasjoner av jerv.

- Det er observert tispe med to valper i Forollhogna. Vi tror at jerven som har tatt sauene, kan være en valp fra et tidligere år, sier Heggvold.

I Midtre Gauldal er sauetap som følge av jerveangrep ikke et ukjent fenomen. Heggvold sier at uttak fra hi om våren kan være effektivt.

God beitesesong

Årets beitesesong har vært god bortsett fra en tørr periode først på sommeren, opplyser Heggvold.

I fjor var det ulveangrep i Synnerdalen i Midtre Gauldal, og tidligere har bjørn vandret omkring i kommunen.

- Vi har ikke sett spor etter ulv eller bjørn i år, sier Heggvold.

Ola Edvin Heggvold.