Når var flest samlet i Melhus?

Under Åpen gård på Kvål var det ulike aktiviteter og konkurranser.