Sterk vind har ført til at flere veier enten er stengt eller har redusert framkommelighet.

Statens vegvesen melder at E6 over Dovre er stengt, og det er også strekninga Vognill-Hoel på fylkesveg 6516. Strekninga Skjærli-Kotsøy (fylkesveg 6560) har redusert framkommelighet på grunn av den sterke vinden.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel, og melder også at det er økt overvåkning fordi det blåser mye. Også i morgen kan det bli en del vind midt på dagen.