På Løvset ved Melhus sentrum er det i hovedsak rekkehus og eneboliger, og nå kan det bli en endring på dette.

Stor boligblokk

Plankontoret har sendt inn melding om at Trebetong entreprenør planlegger å bygge ei blokk med inntil 40 leiligheter på Løvset. Prosjektet heter Rønningen panorama, og ligger på et 6,3 dekar stort område ved Løvsetvegen.

Trebetong varsler også at de har planer for et omtrent 50 dekar stort område ved Løvsetvegen, og dette prosjektet er kalt Gartnerihagen. Her kan det komme inntil 120 boenheter, og disse skal være eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Arealet ligger blant annet på tomta til Riseth gartneri.

Les også: Behov for høydebasseng på Løvset

Melhus formannskap vedtok i fjor høst at den bebudede byggestoppen ikke skal omfatte Løvset. Derimot har virksomhetsleder Jakob Storrø pekt på at det er begrenset kapasitet for vann og avløp, og at det er behov for et høydebasseng.

Et annet felt

Utbyggerne av feltet Haugen som er på nedsiden av Løvsetvegen, har fått beskjed av politikerne om at de må betale for en ledning fra Løvset og ned til Kvammen. I tillegg må de betale kommunal tilkoblingsavgift til ledninga de selv skal bekoste. Utbygger Jan Tore Wilhelmsen sier at konsekvensen blir at utgiftene med ledninga legges på tomtekjøperne. Dette feltet skal gi plass til drøyt 40 boenheter.

For feltene på oversiden av Løvsetvegen, har politikerne ikke stilt krav utbyggerne må betale for avløpsledning.