I anmeldelsen som Norges Miljøvernforbund har levert inn på Midtre Gauldal lensmannskontor, skriver forbundet at Statens vegvesen og eventuelle underleverandør anmeldes for brudd på flere forurensningslover. Anmeldelsen kommer etter at det rant ut sementholdig vann fra Soknedalstunnelen onsdag i forrige uke. Den er underskrevet av leder Kurt Willy Oddekalv og saksbehandler Arne Roger Hansen.

Skulle sprøyte inn sement

Statens vegvesen var åpen på at det hadde skjedd et uhell da sement skulle sprøytes inn for å hindre vannlekkasje i den nye Soknedalstunnelen. CO2 skal brukes for å nøytralisere tunnelvannet som ellers har høy pH-verdi. Høy pH-verdi (basisk) kan forårsake fiskedød. Tunnelvannet har en pH på over 12, mens det er målt verdier på over 10 like nedenfor utslippsstedet. Så høy pH-verdi kan ha forårsaket at fiskeyngel har strøket med, har prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen sagt til Trønderbladet.

Alarmen gikk da beholderen med CO2 gikk tom, men på grunn av menneskelig svikt ble dette ikke fanget opp, har Johnsen forklart.

Sprengstoff

I anmeldelsen skriver Norges Miljøvernforbund (NMF) at sementvannet som rant ut i Sokna, mest sannsynlig har inneholdt rester av sprengstoff og at dette kan forverre dødeligheten for livet i elva. Både fisk og bunndyr kan ha blitt rammet, mener forbundet. Forbundet mener at utslippet må føre til at noen straffes, og begrunner det med påstand om at utslipp fra renseanlegget ikke ble stoppet umiddelbart samt at varslingsrutiner ikke ble fulgt.

- NMF har vært i kontakt med forskere i NINA som driver med fisketelling i Sokna, og de kan opplyse at Sokna er det viktigste sidevassdraget til Gaula når det gjelder gytefisk produksjon til vassdraget ved siden av Gaula selv. Forskerne sier også at mengden lakseparr som ble registrert ved telling i 2016 er det høyeste i perioden 2013-2016. Og telling av årsyngel er det høyeste i perioden 2013-2017. Forskerne er nå bekymret for at store deler av dette «overskuddet» av smolt og yngel nå har gått tapt, og at dette vil påvirke fremtidig innsig av laks til både Gaula og Sokna i lang tid fremover. Det er hevet over enhver tvil at mye av livet i elva har gått tapt. Spørsmålet er snarere hvor mye liv som har gått tapt ved dette utslippet, skriver forbundet i anmeldelsen.

Forbundet mener at vegvesenet ikke bør leie inn konsulentselskapet Sweco til å telle fisk og beregne skadeomfang, og mener det er betenkelig fordi Sweco ifølge forbundet, fra før er leid inn til å følge veiprosjektet.

Ønsker straff

Dessuten mener forbundet at det ikke holder med bøter, men at forurensningslovens strengeste straff må tas i bruk.

Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen har ikke sett anmeldelsen, og sier at han ikke vil kommentere saken.

- Vi har gjort tiltak slik at dette ikke skjer igjen, og vi har invitert fylkesmannen til å komme og se på systemene våre. AF Gruppen og Statens vegvesen er i gang med gransking av hendelsen for ytterligere læring i organisasjonen. Vi ønsker å konsentrere oss om å produsere vei, sier Johnsen til Trønderbladet.

I tillegg sier Johnsen at Statens vegvesen er helt åpne for aktører som Miljøvernforbundet foreslår, kan stå for kartlegginga.

- Kom gjerne med forslag, sier Johnsen.

Arne Hansen i Norges Miljøvernforbund.