Politiet, Ungdomsrådet i Melhus og Tiller videregående skole har gått sammen om kampanjen «Don't get a prikk. Don't be a prick» for å få bukt med langing av alkohol til mindreårige.

- Er ikke lovlig

- Dessverre er det litt for mange som får alkohol av foreldre. Jeg skjønner foreldre som vil sende med alkohol fordi de tror det er tryggere, men det er ikke lovlig. Vi er faktisk under 18 år, sier Maren Grøthe, leder for Melhus ungdomsråd.

Onsdag sto politifolk, deler av Melhus ungdomsråd og russ fra Tiller videregående skole utenfor Melhustorget for å dele ut brosjyrer til voksne.

- Det er helt på sin plass å ha en slik kampanje. Jeg har aldri som mor eller bestemor kjøpt alkohol til ungdom, sier Solveig Granhus som var blant dem som tok imot brosjyre.

Willy Granhus mener også at kampanjen er viktig for å gi opplysninger om konsekvenser.

Ikke greit

- Ungdomsundersøkelsen og vår erfaring viser at voksne kjøper og serverer alkohol til mindreårige, og det er ikke greit, sier lensmann Monica Brækken.

Lensmannen opplyser at foreldre er blitt bøtelagt etter langing.

- Å skaffe alkohol til mindreårige er straffbart. Når foreldre kjøper alkohol til mindreårige, signaliserer de at det er greit å drikke. Det er ikke all ungdom som synes det er greit. Ungdom vil flytte grenser, og da kan ikke grensene være flyttet allerede, sier Brækken.

I brosjyren som er utarbeidet av linja medier og kommunikasjon ved Tiller videregående skole forklares det at langing er et lovbrudd, og at det kan føre til straffer som varig prikk på rullebladet, opp til seks måneders fengsel eller bøter.

Lensmannen forteller at faren for ulykker og seksuelle overgrep øker når ungdom har drukket.

Årsaken til at Melhus er satsingsområde for kampanjen, er at ei Ungdata-undersøkelse viste at ungdom oppgir at de får alkohol av foreldre selv om de ikke er 18 år gamle.

- Ungdom drikker øl og polvarer, og det er ikke marked i Melhus for hjemmebrent, mener lensmann Brækken.

Undersøkelse

Barne- og ungdomskonsulent Kristin Johnsen er glad for at kampanjen er kommet i gang, og hun viser til Ungdata-undersøkelsen der det blant annet framkommer at en fjerdepart av dem som drikker alkohol da de gikk i 10. klasse, sa at foreldre hadde sendt med dem alkohol. Av ungdom som har oppgitt at de er blitt fulle, er det høyere prosentandel som oppgir at foreldre ga dem alkohol.

- Ungdom sier at de føler press fra foreldre om at når de er konfirmert, skal de drikke alkohol, sier Johnsen og lensmannen legger til at en må komme bort fra den kulturen.

Barne- og ungdomskonsulenten sier videre:

- Egentlig oppfører ungdommene seg fint, det er de voksne vi må gjøre noe med, sier Johnsen.

Laget av ungdommer

En av dem som har vært med på å lage brosjyre og filmsnutter, er David Håpnes Leithe (18) fra Melhus. Han er elev ved Tiller videregående skole.

- Det er veldig gøy å få gjøre en forskjell. Foreldre er vår målgruppe for materiellet. For ungdom kan det være vanskelig å si til voksne at voksne risikerer å få prikk på rullebladet om de langer, sier Leithe.

Lensmann Brækken roser arbeidet ungdommene har gjort.

Barne- og ungdomskonsulent Kristin Johnsen viser fram budskapet på jakka. I bakgrunnen David Håpnes Leithe, Marius Hansen, Stig Fredriksen og Markus Øien fra Tiller videregående skole.