7. juni 2003 offentliggjorde Trønderbladet resultatet av en spørreundersøkelse i Melhus, om behovet for vinmonopol. Undersøkelsen foregikk i form av en avstemming på avisas internettside. Av 560 som svarte var 104 helt imot poletablering. 375 mente at det absolutt var behov, 73 var mer lunkne med sju ikke hadde noen formening. De mange svarene i nettudersøkelsen viste at det varet stort engasjement, slo avisa fast.

Avisa informerte ellers om at det var oppgangstider i pelsbransjen. Leder Jon Grytdal i Trøndelag Pelsdyravlslag håpet at det ville bli minst fem nye oppdrettere i distriktet etter et informasjonsmøte som skulle holdes 19. mai. Grytdal pekte på at pelsdyravl kaster godt av seg, og det er minimale oppstartkostnader.

Vi kunne også lese at Størensenteret skulle få minibank, og Knut Engan hadde sagt opp som lensmann i Melhus. Han hadde fått fast stilling i politidirektoratet.

Lørdag 7. juni var bare noen dager til Melhusbrua skulle gjenåpnes etter asfaltering, og den nye tverrforbindelsen skulle dermed feires med framføring av deler av Thora-operaen. Operasangerne skulle komme kjørende med hesteskyss den torsdagen, og blant talerne var Gunn Inger Løvseth som den gangen var fylkesvaraordfører. Gårdeier Eli Stav skulle lese diktet Bergljot av Bjørnstjerne Bjørnson.