Håkon Unsgård Løhre nyter en morgenstund på båten Ravinda, utenfor Sørøya i Finnmark. Foto: Remi Hatland

Det tok 17 år før Håkon fikk den alvorlige diagnosen. Nå bruker han havet som terapi

34 år gamle Håkon Unsgård Løhre vokste opp Lundamo. Han har levd med til dels alvorlige psykiske utfordringer siden 10-12 års-alderen.