- Skal liv gå tapt før det gjøres noe med fylkesveg 30?

foto