Mange politi-utfordringer – alt fra rus til utagerende barn

foto