Skyhøyt sykefravær: Sykehjemsdel kan bli lagt ned allerede i sommer