Travelt med å få tømmeret ut av skogen - gode priser

foto