Bærris og lyng er brunsvidd etter den uvanlige vinteren, og Guttorm Johansen fra Korsvegen frykter for bærhøsten.

– Det er enormt store ødeleggelser i Midt-Norge, sier Johansen.

Johansen har tatt en runde på Hølonda og i Skaun, og det han har sett så langt, virker ikke beroligende på den ihuga bærplukkeren. Etter det han kan se, er bærlyng, einer og røsslyng fullstendig ødelagt. Store områder ser brune ut, og Johansen tror det blir en elendig bærhøst.

Vanligvis plukker han rundt 30 kilo bær av ulike slag, og han drar ut på bærsanking om høsten såfremt ryggproblemer ikke setter en stopper for turen.

– En må nok opp i høyden i år om en skal finne bær, sier Johansen.

Årsaken til den brune lyngen er at det var lite snø i vinter. Med mye og sterk vind samt kuldeperioder med bar mark, frøs vegetasjonen på bakken. Bedre har det gått med de områdene som hadde snødekke. Lyngen vil komme tilbake igjen, men Johansen tror det kan ta tre år før veksten er slik at plantene gir bæravlinger.

I tillegg vil manglende blomstring på lyngen, skape problemer for humler og bier. Johansen reiser spørsmålet om hvordan det vil gå med disse insektene som fra før er i tilbakegang. Humlene og biene er viktig for bestøvning.

– Med nye tørkeperioder kan den brune lyngen øke brannfaren. Det gjelder særlig på forsommeren. Hvis lyngen først tar fyr, går det fort, sier Johansen