Krever at biodiesel på busser utgår - kan bli færre bussavganger