Sommeren er blitt travel for Midtre Gauldal lensmannskontor etter at dobbelt så mange passkunder møtte opp i år enn i fjor.

I perioden 1. mai og fram til nå har Midtre Gauldal lensmannskontor utstedt 1478 pass mot 725 i fjor. Totalt i år har lensmannskontoret ekspedert 2028 pass så langt i år.

Nødpass

Av disse var 30 nødpass forteller konsulent Kjellrun Haugen. Noen oppdager rett før de skal reise at passet ikke lenger er gyldig.

Vanligvis tar det ei uke før passet kommer hjem til den som skal ha nytt pass, men passbestillere kan få passet allerede dagen etter i posten.

- Det er regler for prioritering. Postgangen er ikke alltid til å stole på, forklarer Haugen.

I fjor på samme tid hadde lensmannskontoret ekspedert 980 pass så antall nye pass i år er mer enn fordoblet.

Var ikke forberedt

- Vi var ikke forberedt på en slik pågang, sier Haugen.

Les også: Passkiosken brøt sammen

Rushet startet etter at lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor bestemte at Melhus ikke lenger skulle ha passekspedering, og at folk skulle henvende seg til andre lensmannskontor. Pågangen i Trondheim ble stor, og mange tok derfor turen til Støren som fikk besøk av trondhjemmere og melhusbygg i tillegg til egne innbyggere.

Les også: Melhus lensmannskontor stengt for passkunder

Haugen forteller at folk har kommet for å få pass fordi fergeselskaper i Danmark og Sverige krever det som følge av grensekontrollen.

For å kunne ta unna tilstrømninga til Støren, fikk Midtre Gauldal lensmannskontor overført arbeidsoppgaver til andre lensmannskontor for å få frigjort tid. Lensmannskontoret på Støren har ikke timebestilling, og skal fortsette denne praksisen. Der tas passkunder imot på alle hverdager.

Les også: Åpen dør på Støren

- Trafikken har avtatt mye nå, forteller Haugen.