En melhusmann i 40-årene er dømt til 10.000 kroner i bot og til å få inndratt 5000 kroner etter å ha blitt dømt for tyveri fra arbeidsgiveren.

Dommen falt i Sør-Trøndelag tingrett. Dommerne var enige om at mannen var skyldig etter tiltalen, men var ikke enige i straffenivået. Mindretallet viste til at mannen ble avskjediget etter tyveriet og mente det fikk holde med inndragning av 5000 kroner. Mannen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen, som lød på tyveri av en bærbar datamaskin fra sin arbeidsgiver i Trondheim.

Ble først henlagt

Ifølge retten tok mannen en bærbar datamaskin fra en eske med datautstyr og telefoner som var beslaglagt hos en annen ansatt. Mannen skal senere ha solgt datamaskina for 5000 kroner til en bekjent. I første omgang ble saken henlagt, men etter at arbeidsgiveren klaget på henleggelsen, besluttet Statsadvokatene å omgjøre henleggelsen. Politimesteren ga melhusmannen et forelegg, og da han nektet å godta det, kom saken opp for retten.

Mistet jobben

Tingretten festet ikke lit til melhusmannens forklaring om at datamaskina var bygd opp av kasserte komponenter som lå lagret ved en arbeidsstasjon. Derimot mener retten at det til en viss grad var formildende at tiltalte så for seg at datamaskina ville bli skrotet. Samtidig peker retten på at tyveri av brukt datautstyr i enkelte tilfeller, kan føre til at lagrede opplysninger kommer på avveie. Mannen mistet jobben da arbeidsgiveren oppdaget tyveriet.