Smitteutbrudd i Midtre Gauldal: - Uoversiktlig situasjon