– Standarden på veien slik den er i dag er god, men i forbindelse med konseptvalgutredninga i 2012 ble det skissert fire felt helt til Støren, sier vegvesenets Vigdis Espnes Landheim, som er assisterende prosjektleder for E6-prosjektet Ulsberg-Melhus.

Byr på utfordringer

Derfor har konsulenten EFLA nå fått i oppdrag å utarbeide et forprosjekt på strekningen, der alternative løsninger for utvidelse til firefelts veg og to- /trefeltsløsning skal være ferdig i desember 2014.

– Det vi vil finne ut nå, er om det er mulig å gjennomføre, og omtrent hva det vil koste, sier Landheim, som er klar over utfordringene på den 7,3 kilometer lange strekningen mellom Midtre Gauldal og Melhus.

– Det er to tunneler på strekningen og flere konstruksjonsutfordringer, spesielt knyttet til krysset med fylkesvei 30 (Rørosveien) og Håggabrua. Samtidig må lokalveisystemet opprettholdes.

Økt kostnad

En eventuell utbedring av denne traséen vil by på ekstrakostnader for E6-prosjektet, som tidligere er vurdert å ligge på rundt 13,5 milliarder kroner. Inkludert Gyllan – Støren har vegvesenet nå skissert en prislapp på 14,5 milliarder.

Landheim påpeker at dette kun er vurderinger, og ikke anslag. Det er ennå ikke gjort et overslag spesielt for denne strekninga.

Tidspunkt for videre prosjektering og byggestart er ifølge vegvesen.no ikke avklart.

Assisterende prosjektleder i vegvesenet for E6 Ulsberg-Støren, Vigdis Espnes Landheim. Foto: Gunn Heidi Nakrem