Etter å ha blitt behandliet i utvalg for næring, plan og miljø skulle reguleringsplanen for E6-strekningen Soknedal til Korporals bru opp til behandling i kommunestyret mandag kveld.

Les også: Anbefaler 70-grense

Les også: Folkemøte om E6 i Soknedal

Mange merknader og innspill har vært behandlet i den omfattende prosessen, deriblant løsningen med en 3, 6 kilometer lang tunnel på strekningen fra Sagflata, rett sør for Korporals bru, til den nye Soknedalsbrua ved sentrum i Soknedal.

I en risikoanalyse av tunnelen har det blitt anbefalt å sette ned fartsgrensen til 70 kilometer i timen som et tiltak for å begrense dødsulykker ved møteulykker.

Dagens E6 skal fungere som avlastningsvei, og ifølge planen skal det være bruløsninger fra Soknedal sentrum og inn mot tunnelen. Fylkesveg 651 mot Hanshus og Soknedal skole, samt Soknedal kirke skal legges om. Gang- og sykkelveier er også med i planen.

Den ferdigbehandlede planen ble mandag enstemmig vedtatt i Midtre Gauldal kommunestyre uten at det kom noen innspill fra salen. Representanter fra Statens vegvesen var tilstede da planen ble godkjent.